„Cor lesu sacratissimum – fragment” z albumu „Arcydzieła Monodii Chorałowej”, autor: In Honorem SS. Cordis Iesu. Rok wydania: 2003. Utwór 20.