„Fantasia in A Major: On the Polish Airs op. 13 – fragment” z albumu „Works for Piano & Orchestra”, autor: Ewa Pobłocka, Krzysztof Jabłoński, Sinfonia Varsovia. Rok wydania: 1999. Utwór 2.