„Eternal Songs Op.10; Song of Love and DeathOdwieczne piesni op.10; Piesn o milosci i smierci” z albumu „Karlowicz ; Violin Concerto Op.8, Eternal Songs Op.10Karlowicz ; Koncert skrzypcowy op.8 , Odwieczne piesni Op.10”. Rok wydania: 2008. Utwór 5.