Mieczysław Karłowicz – Violin Concerto, Eternal Songs

2016-11-04T21:17:04+01:00

Performers: Agata Szymczewska - violin, Orchestra Sinfonia Varsovia, Jerzy Maksymiuk - conductor