Tomasz Król

Tomasz Król

Tomasz Król jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Grażyny Bacewicz w Łodzi (1993) w klasie skrzypiec prof. Zenona Płoszaja. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Ukończył równieź studia w Hogeschool Enschede w Holandii oraz doskonalił swoje umiejętności skrzypcowe w Hochschule für Musik w Berlinie w klasie prof. Manfreda Scherzera. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki oraz „Alfred Toepfer Stiftung” w Hamburgu. Uczestniczył w wielu mistrzowskich kursach skrzypcowych w Polsce i zagranicą. Jest laureatem konkursów skrzypcowych, m.in. Konkursu Skrzypcowego im. Z. Jahnkego w Poznaniu oraz Konkursu Skrzypcowego im. K. Szymanowskiego w Łodzi.

Występuje w kraju i zagranicą jako solista i kameralista. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Obecnie jest adiunktem i prowadzi klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi oraz w Liceum Muzycznym im H. Wieniawskiego w Łodzi.

Płyty artysty nagrane przez BeArTon

Artyści na płytach nagranych przez BeArTon

2016-11-04T21:16:45+01:00

Tytuł

Przejdź do góry